KURULUŞ: 

Selçuk Üniversitesi Senatosunda 09.12.2005 tarih ve 9-2005/120 sayılı karar ile görüşülüp kabul edilerek Yüksek Öğretim Kuruluna 16.12.2005 tarih ve 11533 sayılı üst yazı ile gönderilen ve orada da 26.05.2006 tarihinde görüşülerek kabul edilen Fakülte, Milli Eğitim Bakanlığının 20.12.2006 tarih ve 25722 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulunca 08.01.2007 tarihinde kararlaştırılmış, Bakanlar Kurulunun 2007/11548 Sayılı Kararınca 20.01.2007 tarih ve 26409 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kanunlaşmıştır.Daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken, T.B.M.M.’ de 17.05.2007 tarih ve 5662 Sayılı Kanunla ve 29 Mayıs 2007 Salı günü 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunun Ek 72 maddesi a fıkrası gereğince adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize bağlanmıştır.  

 

BİNA DURUMU: 

Fiziki binası, Halk ve Sanayici İşbirliği Saray Holding tarafından yapılmıştır. 4,650 m2 kapalı alanı mevcut olup 1 bloktan oluşmaktadır. Mevcut blok, Akademik ve İdari bürolar, laboratuar ve uygulama alanlarından oluşmakta olup toplamda 8 derslik mevcuttur.   

Yüksek Öğretim Kurumuna açılan bölümler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Biyoteknoloji ve Matematik-Bilgisayar bölümleridir. Bu bölümlerin tercih edilmesinde bölgenin özellikleri, mezun öğrenci istihdam durumu ve öğretim elemanının mümkün olup olmayacağı göz önüne alınmıştır.