20.01.2007 tarihinde kurulan Kamil Özdağ Fen Fakültesi, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Fakültede programlar; öğrencilere verimli öğrenme ortamı sağlamak, programları cazip hale getirmek, öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları yapabilmeleri, analitik bakış açısı geliştirip yaratıcı ve girişimci bireyler olmalarını sağlamak amacıyla, modern standartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu amaca uygun olarak öğretim, ders-uygulama-laboratuvar olarak üç aşamada modern dersliklerde ve donanımlı laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Kapsamlı teorik ve laboratuvar bilgisiyle donanımlı olarak mezun olan öğrenciler iş ve sosyal hayatlarında yeterlikleriyle göz doldurmaktadır.

Fakülte öğretim elemanları TÜBİTAK, DPT, BAP, Sanayi Bakanlığı ve AB gibi ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarca desteklenen birçok araştırma projesi yürütmektedir. Fakültede eğitim-öğretimin yanında araştırma ve yayın alanında da son derece verimli ve üretken çalışmalar gerçekleşmektedir.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra üniversite yerleşkesi içerisinde öğrencilerin yaralanabileceği sosyal, sportif ve eğitim amaçlı mükemmel bir ortam mevcuttur. Üniversite kampüsü içerisinde yüzme havuzu, tenis kortları, minyatür futbol sahaları bulunmaktadır.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi çatısı altında aşağıda detayları verilen bölümler eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

 

Biyoloji Bölümü

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. Botanik, Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Hidrobiyoloji, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Zooloji olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. Biyoloji Bölümde lisans derecesinde öğretimin yanı sıra Fen Bilimleri enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora derecesinde de öğretim verilmektedir. Mezunlarımız biyolog olarak meslekleri ile ilgili birçok kamu kurumu ve özel kuruluşlarda görev alabilmektedir. Üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabildikleri gibi gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik de yapabilmektedir.

 

Fizik Bölümü

2008 yılında kurulan Fizik Bölümü; Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği olmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır. Mezunlarımız ülkemizde ve dünyanın saygın araştırma kurumlarında eğitim ve öğrenimlerine devam edebilmekte ve akademik çalışmalarını sürdürebilmekte, gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar devlet okullarında veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Ayrıca teknoloji geliştiren çeşitli AR-GE laboratuarlarında (TÜBİTAK, TA EK, M KEK, ASELSAN) ya da uluslar arası araştırma kurumlarında da (CERN,   FERMILAB vb) çalışabilmektedir.

 

Kimya Bölümü

Kamil Özdağ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2008 yılında lisans eğitimine başlamıştır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya ve Polimer Kimyası olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. Kimyagerler sanayileşmiş ülkenin en çok ihtiyaç duydukları elemanlardır. Çalışma alanları olarak petrol ürünleri, kimyasal madde, ilaç, boya, gıda, kağıt, plastik, temizlik malzemeleri, kozmetik, gübre sanayi, tekstil, gaz sanayi gibi alanlarda iş imkanına sahiptirler.

 

Matematik Bölümü

2008 yılında kurulan Kamil Özdağ Fen Fakültesi Matematik Bölümü; Cebir ve Sayılar Teorisi, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji, Matematiğin Temelleri ve Matematiklojik, Geometri ve Uygulamalı Matematik olmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır. Matematik Bölümü, insanlık tarihi kadar köklü bir geçmişe sahip olan matematik biliminin muhteşem dünyasına açılan bir kapı olmakla birlikte sorgulayan, araştıran, yorum yapabilen, matematiksel düşünme yeteneğini diğer bilim dallarında kullanabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız çeşitli kamu kuruluşlarında ve bankalarda matematikçi veya uzman olarak çalışabilir, araştırma görevlisi kadrolarına yerleşebilir ve akademik kariyerlerine devam edebilirler. Formasyonunu almış olan ve KPSS eğitim bilimleri sınavından da yeterli puanı alan mezunlarımız matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.

 

İstatistik Bölümü

Kamil Özdağ Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 2011 yılında kurulmuştur. Aktüerya, Uygulamalı İstatistik, İstatistik Teorisi anabilim dallarından oluşmaktadır. İstatistik Bölümünde uygulanan programın amacı, öğrenci ve araştırmacıları, geniş örnekler içeren araştırmalarda görev alabilecek, veri toplayıp veri analizi yaparak istatistiksel yöntemleri başarıyla uygulayabilecek yönetici adaylar olarak yetiştirmektedir. Bu eğitimi tamamlayan öğrenciler, kamu ve özel sektör kuruluşlarında ekonomik ve sosyal alanlarda ortaya çıkacak sorunları çözmede çeşitli görevler alabileceklerdir. Bölüm mezunları, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, bakanlıklar, özel sektöre ait araştırma geliştirme merkezleri gibi kuruluşlarda görev almaktadır.